Enterprise Project Managment (EPM)

Rozwiązanie Enterprise Project Management to kompletny system zarządzania projektami i portfelami projektów. Jego pierwotna, referencyjna wersja została opracowana we współpracy z firmą TenStep Polska. Obecnie możliwe jest dostosowanie systemu do każdej metodyki zakładającej skalowalność i dostosowanie do specyfiki organizacji implementującej metodykę. Wersja systemu wspierająca metodykę TenStep jest wersją referencyjną, umożliwiającą stosowanie metodyki niezwłocznie po implementacji systemu.

  • Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczej
  • Narzędzia analizy poszczególnych projektów, programów oraz portfela projektów
  • Możliwość szczegółowego planowania każdego z projektów do poziomu zadania
  • Integracja z systemami finansowymi w celu zapewnienia bieżącej informacji o wykonaniu budżetu
  • Rozbudowane i zautomatyzowane raportowanie wymuszające jednolity standard raportowania dla wszystkich projektów w organizacji
  • Pełna wymiana danych z MS Project
  • Obsługa fazy definicji projektu z uwzględnieniem rodzaju i skali projektuvoraz zależności pomiędzy elementami opisu projektu.

Indywidualne podejście

Rozumiemy, że dojrzałe organizacje mają swoją specyfikę, a sami nie jesteśmy wielką organizacją. Proces analizy i wdrożenia to dla nas droga do zrozumienia potrzeb i specyfiki działania. To my dopasowujemy się do swoich Klientów, a nie oni do nas. Procesy, ścieżki akceptacyjne, model danych, struktura dokumentów i wiele innych parametrów może zostać dostosowanych zarówno na etapie wdrożenia, jak i w dowolnym innym momencie. Po wdrożeniu wyznaczona osoba z naszej firmy znająca Państwa organizację będzie odpowiedzialna za wsparcie powdrożeniowe systemu.

Ergonomia pracy

Przy dużej skali działania kancelarii nakład pracy związany z organizacją zadań jest duży. Nasz system wspiera szybkie procedowanie spraw, zamiast dokładać dodatkową pracę. Natychmiastową korzyścią jest precyzyjna, łatwo dostępna i osadzona w kontekście informacja o sprawach, dokumentach i działaniach dla wszystkich uczestników procesu.

Bezpieczeństwo

Wrażliwe dane możemy przechowywać w chmurze lub w bezpiecznej serwerowni Klienta. W obydwu przypadkach dbamy o wysoką dostępność oraz zgodność z wymogami prawa.