Platforma Argentum jest kompletnym rozwiązaniem do tworzenia systemów wspierających obsługę spraw związanych ze świadczonymi usługami, podpisanymi umowami, obsługiwaną infrastrukturę lub wspieranymi produktami oraz organizację prac poszczególnych zespołów zgodnie z zasadami Enterprise Service Management – podejścia usługowego stosowanego do wspierania procesów zachodzących w organizacjach.

Najważniejszymi obszarami funkcjonalnymi systemu są funkcje związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń od użytkowników, bazą elementów użytkowanej infrastruktury i zarządzaniem dokumentami.

Wykorzystanie gotowych komponentów umożliwia szybką konfigurację rozwiązania dokładnie dopasowanego do aktualnego modelu działania organizacji, przy zapewnieniu możliwości daleko idącego dostosowania oraz rozbudowy systemu zgodnie ze zmianami specyfiki działania zamawiającego.

System Argentum Contact Desk zapewnia m.in :

 • Jednolitą platformę świadczenia usług.
 • Skuteczną komunikację.
 • Zachowanie standardów prowadzenia prac (przestrzeganie procedur).
 • Łatwy dostęp do informacji o stanie zleceń.
 • Platformę wymiany informacji i repozytorium dokumentów.
 • Zautomatyzowane raportowanie postępów prac.
 • Wydajną pracę grupową wszystkich zaangażowanych osób.
 • Łatwy dostęp do niezbędnych informacji w trakcie obsługi zlecenia.
 • Skuteczne rozliczanie działań.

Wdrażamy rozwiązania w obszarach:

Customer Service Desk

Customer Service Desk to rozwiązanie niezbędne wszędzie tam, gdzie sprawna obsługa klientów jest ważnym elementem jakości świadczonych usług. System umożliwia obsługę na warunkach opisanych w zawartej umowie, ułatwia przestrzeganie narzuconych terminów załatwienia sprawy, pozwala na przekazywanie spraw właściwym specjalistom oraz na śledzenie historii działań i kontaktów.

System pozwala także na stały dostęp do infomacji zarządzczej związanej z zarządzanymi procesami i umożliwia szybką interwencję w przypadku zakłóceń czy opóźnień w prowadzonych działaniach.

Nasze rozwiąznia są stosowane m.in. przez operatorów sieci komórkowych telekomunikacyjnych do obsługi zgłoszeń od użytkowników, firmy leasingowe do obsługi umów leasingowych i komunikacji z klientami, firmy informatyczne do bieżącej komunikacji z klientami dla których świadczą usługi wsparcia technicznego. Szczególnym przypadkiem rozwiązania Argentum Custmer Service Desk jest zintegrowany system zarządzania kancelarią adwokacką.

Największy z naszych systemów obsługuje prawie 1,5 mln zgłoszeń miesięcznie!

Przeczytaj o systemach:

Obsługi zgłoszeń i reklamacji klientów operatora sieci komórkowej [wkrótce]

Obsługi zgłoszeń i infrastruktury operatora sieci internetowej

Obsługi spraw i klientów w kancelarii adwokackiej

Zarządzanie procesami, infrastrukturą i serwisem

Argentum Contact Desk to idealne narzędzie dla firm nadzorujących i serwisujących infrsatrukturę techniczną. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie zgłoszenia lub zlecenia trzeba przypisać do właściwego urządzenia lub budowli, ewidencjonować koszty działań i prowadzić historię działań. System usprawnia współpracę z podwykonawcami, pozwala na łatwy dostęp do niezbędnej dokumentacji powiązanej z elementami nadzorowanej infrastruktury. System sprawia, że każde z zadań i zleceń jest przypisane do właściwych osób odpowiedzialnych za dany obszar i że zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego realizacji.

Nasze rozwiązania są stosowane m.in. przez:

 • operatorów sieci komórkowych  i telekomunikacyjnych do nadzorowania swojej infrastruktury – sieci nadajników, węzłów sieci wraz z ich wyposażeniem,
 • firmy instalacyjne nadzorujące i serwisujące zainstalowane urządzenia,
 • firmy nadzorujące swoją infrastrukturę, zarówno tą związaną z produkcją jak i tą związaną z codziennym funkcjonowaniem firmy,
 • zarządców budynków i obiektów komercyjnych.

Systemy zarządzania infrastrukturą i serwisem oferują pełną funkcjonalność zarządzania zgłoszeniami, zleceniami, dokumentami i współpracą z podwykonawcami.  System jest przygotowany do integracji m.in z systemami klasy SCADA.

Przeczytaj o systemach:

Obsługi zgłoszeń i infrastruktury operatora sieci internetowej

Obsługi obsługi infrastruktury technicznej w firmie farmaceutycznej

Zarządzanie materiałami i kampaniami reklamowymi w sieci sprzedaży operatora telekomunikacyjnego

Zintegrowany system Zarządzania Jakością dla dużego operatora telekomunikacyjnego

Bazy wiedzy i agregatory treści

W oparciu o mechnizmy platformy Argentum budujemy wyspecjalizowane bazy wiedzy dla organizacji świadczących złożone usługi dla masowego odbiorcy. Baza wiedzy jest niezbędnym narzędziem dla sprzedawców i konsultantów infolinii. System pozwala wyszukać w gąszczu ofert tylko te, które spełniają kryteria narzucone przez klienta lub szybko odnaleźć rozwiązanie problemu – technicznego lub formalnego.

Ważnymi elementami systemu Bazy Wiedzy są mechanizmy integracyjne oraz edycji treści. Baza Wiedzy jest zwykle najbardziej kompletnym agregatorem treści w organizacji, a mechanizmy zasilania informacjami z innych systemów są kluczowe dla jej użyteczności i aktualności. Przygotowanie treści w systemie polega m.in. na określeniu grup odbiorców informacji (segmenty odbiorców, kanały sprzedaży, itp). Z kolei dla użytkowników bazy wiedzy kluczowe są mechnizmy szybkiego, wieloparametrowego wyszukiwania informacji.

Największy z naszych systemów Bazy Wiedzy wspiera pracę ponad 1000 konsultanów w Call Center i pracowników ok. 800 punktów sprzedaży.

Przeczytaj o systemie:

baza wiedzy dla operatora telekomunikacyjnego [wkrótce]

Usługi i inne rozwiązania

Oferujemy usługi także w innych obszarach i technologiach. M.in.:

 • Świadczymy usługi utrzymania i rozwoju dla systemów opartych o platformę Atmosfera w obszarach IT Service Desk, Customer Operations, Network Operations i EPM.
 • Świadczymy usługi analizy przedwdrożeniowej
 • Oferujemy rozwiązania HID Global w obszarze Identity Assurance