Project Description

Interfejs Specjalisty

Interfejs specjalisty w systemie Argentum został zaprojektowany w taki sposób, aby wspierać trzy kluczowe cechy systemu:

  • szybka realizacja działań w systemie
  • łatwe pozyskiwanie informacji zarządczej
  • sprawny dostęp do niezbędnych informacji w kontekście bieżącego działania

Ekran systemu jest podzielony na kilka sekcji.

Belka powiadomień

belka_argentumW górnej części ekranu znajduje się belka powiadomień, gdzie operator w każdej chwili widzi ile zleceń czy zadań zostało mu przydzielonych oraz ile pojawiło się powiadomień, eskalacji czy ogłoszeń. Mechanizm ten pozwala stale monitorować sytuację, bez odrywania się od bieżących działań.

menu_argentumPo prawej stronie ekranu dostępne jest menu zapewniające dostęp do dostępnych dla specjalisty funkcji systemu. Środkowa część menu zawsze dotyczy obiektu, który jest wyświetlany w obszarze roboczym.

Belka szybkiego dostępu

Przycisk „+” aktywuje pojawienie się belki szybkiego dostępu do wybranych akcji

szybki dostep argentum

Obszar roboczy

Środek ekranu stanowi obszar roboczy, na którym są wyświetlane listy obiektów zarządzanych w systemie, a po wybraniu elementu listy lub akcji „utwórz nowy” – jego szczegóły.

obszar roboczy argentum

Listy

Mechanizm list umożliwia szybkie operowanie na dużej liczbie danych. Wszystkie dane prezentowane są w postaci list: lista zgłoszeń, lista zadań, lista prac, lista urządzeń, lista pracowników, itp.. Do każdej z list jest dostępny kontekstowy  mechanizm szybkiego filtrowania danych umożliwiający zawansowane filtrowanie list i korzystanie z filtrów predefiniowanych. Na każdej liście obiektów poszczególni użytkownicy mogą szybko zdefiniować jakie dane o obiektach (ich atrybuty) mają być prezentowane.

Każde z zestawień może być eksportowane w postaci pliku xls lub tekstowego.

Z poziomu listy obiektów dostępne są wszystkie akcje przewidziane dla danego obiektu (np. przekazanie zgłoszenia do realizacji, zamknięcie zadania, przekazanie informacji itp.

Szczegóły obiektu

Dla każdego z elementów listy dostępny jest widok szczegółowy prezentujący wszystkie dostępne w systemie informacje o obiekcie oraz powiązania z innymi obiektami w systemie. Ponieważ definicja wielu obiektów jest dosyć rozbudowana i obejmuj także powiązania z innymi obiektami, szczegóły złożonych obiektów podzielone są na sekcje, do których dostęp zapewnia menu kontekstowe na pasku menu.

Dostępne dla danego obiektu akcji dostępne są poziomu menu.

Okna modalne

okno modalne argentumZ poziomu szczegółów obiektu dostępny jest podgląd szczegółów wybranych atrybutów obiektów. Po kliknięciu w ikonę „lupka” pojawia się okno modalne prezentujące szczegóły wybranego atrybutu oraz umożliwiające jego edycję. Menu akcji dla okna modalnego jest dostępne na górze okna