Project Description

Katalog usług

Funkcje zarządzania katalogiem usług pozwalają  na zdefiniowanie usług świadczonych przez organizację
i użycie ich do kategoryzacji prowadzonych działań i obsługiwanych zleceń. System Argentum pozwala na stworzenie złożonego modelu usługi zawierającego m.in. następujące elementy:

katalog_uslug_Argentum_menu

  • Opis usługi, w tym także jej wpływ na prowadzoną przez organizację działalność
  • Określenie domyślnej odpowiedzialności za usługę (specjalista, grupa specjalistów)
  • Określenie obsady ról i reguł odpowiedzialności związanych z usługą – administratora technicznego, właściciela biznesowego czy kontaktów eskalacyjnych
  • Powiązania z innymi elementami systemu jak usługi, elementy infrastruktury, itp..
  • Reguły dostępności usługi dla poszczególnych grup użytkowników
  • Priorytet biznesowy
  • Status usługi, pozwalający zarządzać cyklem życia usługi
  • Określenie usługi jako technicznej lub biznesowej
  • Typy świadczonych usług wraz z określenie typów kompetencji niezbędnych do ich realizacji
  • Zbiór dokumentów związanych z realizacją usługi

Mechanizmy zarządzania katalogiem usług w systemie Argentum pozwalają na zdefiniowanie sposobu obsługi zleceń dla poszczególnych obszarów działania organizacji oraz uzyskiwać kompleksową informację zarządczą dotyczącą różnych aspektów działania organizacji.