Project Description

Portal Użytkownika Końcowego

Moduł Argentum PUK  (Portal Użytkownika Końcowego) dostarcza mechanizmów pozwalających użytkownikom końcowym systemu na nadsyłanie zgłoszeń, rejestrację wniosków, wystawiane zleceń etc. Głównym założeniem interfejsu COU jest intuicyjność obsługi.

Najważniejsze funkcjonalności modułu:

  • Udostępnianie tablicy ogłoszeń
  • Interfejs do tworzenia zgłoszeń
  • Interfejs list do wyświetlania zestawień i szczegółów zgłoszeń
  • Mechanizmy wyświetlania danych zalogowanego użytkownika
  • Mechanizmy interakcji dla wspieranych procesów (nadsyłania sprostowań, ponagleń, odpowiedzi na pytania)

Moduł Argentum PUK ma wbudowane mechanizmy współpracy ze wszystkimi modułami funkcjonalnymi platformy Argenum, takimi jak obsługa: dokumentów, elementów infrastruktury czy umów serwisowych. System Argentum może wykorzystywać osobne interfejsy PUK– przeznaczone dla użytkowników korzystających z uwierzytelnienia domenowego oraz przygotowany dla użytkowników  z poza organizacji, wymagający podania loginu i hasła.

  • Liczniki dla poszczególnych obiektów
  • Graficzna prezentacja historii dla poszczególnych obiektów
  • Dodatkowy poziom podziału katalogu usług, pozwalający na udostępnienie użytkownikom kilku – kilkunastu generalnych kategorii do nadsyłania zgłoszeń
  • Pełne dostosowanie do ekranów dotykowych urządzeń mobilnych (responsive design)