System Argentum jest kompletnym rozwiązaniem wspierającym pracę organizacji skoncentrowanych na świadczeniu usług – zarówno wewnątrz organizacji  jak i dla klientów zewnętrznych. Najważniejszym obszarem funkcjonalnym systemu jest moduł przyjmowania i obsługi zgłoszeń od użytkowników. Argentum jest także narzędziem pracy grupowej, z którego równocześnie mogą korzystać pracownicy usługodawcy, klienci oraz podwykonawcy. Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji zarządczej związanej ze wspieranymi procesami, kierownictwo organizacji zyskuje nowe narzędzia do sprawnego podejmowania decyzji i egzekwowania realizacji wyznaczonych zadań, a pracownicy wydajne narzędzie wspierające ich codzienną pracę.

System składa się z szeregu modułów funkcjonalnych zrealizowanych w oparciu o autorską platformę, sprawdzoną we wdrożeniach w największych polskich organizacjach, w tym także w obszarach krytycznych dla ich działań operacyjnych. Dzięki wykorzystaniu gotowych komponentów możliwa jest szybka konfiguracja rozwiązania dokładnie dopasowanego do aktualnego modelu działania organizacji przy zapewnieniu możliwości daleko idącego dostosowania oraz rozbudowy systemu zgodnie ze zmianami specyfiki działania zamawiającego.

Ogólny schemat działania Contact Desk

W systemie pojawia się zgłoszenie lub zlecenie. Może być przekazane z dowolnego kanału zgłoszeniowego (mail, telefon, itp), może też zostać zarejestrowane automatycznie jako zaplanowane działanie okresowe lub poprzez wywołanie przez inny system. Zgłoszenie zostaje sklasyfikowane i przekazane do odpowiedniej grupy specjalistów. Następnie, zgodnie z wymaganą procedurą, jest obsługiwane przez poszczególnych specjalistów lub firmy zewnętrzne. W trakcie obsługi zgłoszenia/zlecenia kompletowana jest dokumentacja, wymieniane informacje, wysyłane powiadomienia.

Architektura systemu

Argentum to środowisko RAD (Rapid Applications Development). Dzięki wystandaryzowanym modułom i mechanizmom, gotowym API itp. jesteśmy w stanie szybko dostarczać aplikacje wykorzystujące sprawdzone komponenty, a co za tym idzie o znacząco skróconym czasie testowania i usuwania błędów.

Platforma Argentum wykorzystuje w warstwie interfejsu rozwiązanie Kendo firmy Telerik, zapewniające zgodność z aktualnymi wersjami przeglądarek i wykorzystanie najnowszych standardów technologicznych. Aplikacje oparte o platformę Argentum są projektowane z wykorzystaniem mechanizmów RWD (Responsive Web Design), co umożliwia ich wykorzystanie na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową.

Wybrane elementy interfejsu specjalisty

Belka powiadomień z obsługą alertów

Przyciski akcji, menu

Organizacja danych w zakładkach, obszar podsumowania danych o obiekcie

Prezentacja danych na listach z możliwością sortowania, filtrowania, modyfikacji układu kolumn i eksportu danych.

Funkcje bazowe Argentum Contact Desk

System w jednolity sposób korzysta z następujących mechanizmów:

 • Obsługa interfejsów specjalisty i użytkownika końcowego, w tym jednolita obsługa list (sortowanie, filtrowanie, wybór i układ kolumn, eksport z listy),  okien szczegółów (pola edycji dla różnych typów danych, zakładki) i list wyboru
 • Zarządzanie użytkownikami i strukturą organizacyjną
 • Zarządzanie obiektami logiki biznesowej
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Workflow designer
 • Obsługa słowników
 • Funkcje komunikacyjne – integracja z systemem poczty elektronicznej, obsługa komunikacji SMS, integracja z centralą telefoniczną (CTI)
 • Obsługa informacji przekazywanych do systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (wczytywanie maili)
 • Funkcje integracyjne (WEB API)

Strona startowa z funkcjami komunikacyjnymi

Dla użytkowników końcowych zaprojektowany został osobny, intuicyjny interfejs umożliwiający m.in.:

 • Nadsyłanie zgłoszeń/zleceń w poszczególnych obszarach biznesowych
 • Follow up do zgłoszeń (sprostowania i ponaglenia)
 • Komunikacja z obsługującym (np. odpowiedzi na pytania)
 • Śledzenie historii zgłoszeń
 • Przeglądanie ogłoszeń

Podstawowe moduły

Wersję podstawową systemu tworzy zestaw modułów pozwalających na obsługę w modelu usługowym obszarów biznesowych wewnątrz lub na zewnątrz organizacji:

 • Obsługa Zgłoszeń/Zleceń (wraz z wydawaniem zadań i komunikacją)
 • Baza użytkowników i organizacji
 • Katalog kontraktów, produktów i usług
 • Baza elementów infrastruktury
 • Nadzorowanie warunków SLA
 • Dashboard