Analityka & Wyszukiwanie:
analiz sentymentu dla firm,
wyszukiwarki semantyczne

Sentyment liczy się!

W biznesie nie ma miejsca na sentymenty.
U Twoich Klientów – dokładnie odwrotnie.

SEMONI ANALYTICA to zaawansowany system semantycznej analizy treści oraz sentymentu. Pozwala na pogłębioną analizę jakościową dużych zbiorów danych związanych z interakcjami prowadzonymi w języku naturalnym.

Analizowane zbiory danych obejmować mogą m.in. ankiety z pytaniami otwartymi, wpisy w social media, zapisy czatów, korespondencję e-mail, rozmowy w Call Center*. SEMONI ANALYTICA udostępnia analizę przebiegu sentymentu w czasie, dla poszczególnych produktów i aspektów rozmów. System umożliwia wykrywanie tematów rozmów oraz tematów poszczególnych jej fragmentów, automatyczną kategoryzację rozmów, analizę sentymentu w rozmowie dla konsultantów i klientów – także w czasie rzeczywistym.

* Przy przetwarzaniu danych głosowych wykorzystujemy własne rozwiązanie ASR, które w zależności od zastosowania może być wykorzystywane w trybie online i offline. System jest za każdym razem dostosowywany zarówno do warunków akustycznych, jak i domeny językowej klienta. Pozwala to uzyskać jakość transkrypcji znacznie przewyższającą możliwości rozwiązań uniwersalnych.

Rekomendowane wdrożenia

SEMONI ANALYTICA jest przeznaczone dla organizacji, które chcą dokonywać analizy dużych zbiorów danych w języku naturalnym – właścicieli Call Centers, organizacji wykorzystujących masowo ankiety z pytaniami otwartymi, działów marketingu analizujących duże zbiory danych z social media.

 

Zapytaj o ofertę

Czy Semoni Analytica bada sentyment danych głosowych?

Elementy składowe systemu

W przypadku analizy danych głosowych, pierwszym krokiem procesu przygotowania danych jest ich automatyczna transkrypcja z użyciem modułu ASR.

  • ANALIZA SENTYMENTU SŁÓW I FRAZ
  • TAGOWANIE SEMANTYCZNE
  • SILNIK WYSZUKIWARKI SEMANTYCZNEJ
  • ANALIZA TEKSTU (TEXT MINING)

Jak dokładnie to robimy?

SEMONI ANALYTICA to praktyczne kompetencje w zakresie Big Data wsparte nowymi możliwościami AI, a także odrobina magii i nauki w jednym…

Zapytaj o więcej

Korzyści z analizy sentymentu

SEMONI ANALYTICA zapewnia możliwość automatycznego tagowania w procesie analizy sentymentu nawet największych zbiorów danych należacych do organizacji. System wykorzystywany jest m.in. przy analizie jakościowej operacji prowadzonych przez Call Center (optymalizacja obciążenia). Może służyć także do pogłębionej analityki zachowań klientów.

Analiza obszernych zbiorów danych z podziałem na zdefiniowane tematy i obszary

Bieżący monitoring wypowiedzi klientów pod kątem zgodności z przekazem marketingowy marki

Automatyczne tagowanie semantyczne danych z podziałem na kategorie

Możliwość powiązanie wyników z danymi klienta (segment, płeć, usługa, taryfa, etc.)

SEMONI ANALYTICA to unikalne możliwości analizy olbrzymich zbiorów danych i pogłębiona analityka sentymentu przypisanego do wybranych tematów lub obszarów.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej

jQuery(document).ready(function ($) { "use strict"; $("#jakdzialabutton").click(function () { $('#jakdzialabutton').toggleClass("see"); $('#jakdzialaopis').toggleClass("hide"); }); $("#swzrost").click(function () { $('#swzrost').addClass("buttonact"); $('#sliverwzrost').removeClass("hide"); $('#sredukcja').removeClass("buttonact"); $('#sliverredukcja').addClass("hide"); }); $("#sredukcja").click(function () { $('#swzrost').removeClass("buttonact"); $('#sliverwzrost').addClass("hide"); $('#sredukcja').addClass("buttonact"); $('#sliverredukcja').removeClass("hide"); }); });