Wdrożenie systemu Whisper

26 maja 2022

Po zakończeniu etapu POC pierwsze moduły rozwiązania Silver Whisper zaczęły być stosowane produkcyjnie w jednym z call center usługowych. Trwa obejmowanie rozwiązaniem kolejnych kampanii i projektów.

Powrót