Semoni

3 listopada 2022

Semoni Sp. z o. o. do 30 września 2022 realizuje projekt „Inteligentny system monitoringu obrazów oraz treści audio w sieci internet wraz z automatyczną identyfikacją mówcy” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020 – 31.07.2023, wartość projektu wynosi 3 272 135,79 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków europejskich to 2 517 836,33 PLN.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej