System zarządzania kampaniami BTL w sieci sprzedaży operatora telekomunikacyjnego

25 maja 2022

System zarządzania kampaniami BTL w sieci sprzedaży operatora telekomunikacyjnego

System Clipper BTL

Clipper BTL powstał w odpowiedzi na potrzeby jednego z polskich operatorów telekomunikacyjnych. Zarządzanie ponad tysiącem punktów sprzedaży, 5 tysiącami konsultantów, przy dynamicznie zmieniającej się ofercie (nawet 500 materiałów w 80 tysiącach miejsc ekspozycji) było poważnym wyzwaniem. System musiał zapewnić przejrzystość i jednolitość układu ekspozycji zgodnej z bieżącymi badaniami marketingowymi, zagwarantować dostępność aktualnych materiałów reklamowych w każdym punkcie sprzedaży oraz koordynować wsparcie zespołu sprzedawców.

Zarządzanie punktami sprzedaży

Kartoteka punktów sprzedaży systemu Clipper BTL obejmowała listę sklepów własnych, Autoryzowanych Punktów Sprzedaży i sklepów partnerskich. Każdy z nich opisany był poprzez dane teleadresowe, listę pracowników, wyposażenie ekspozycyjne oraz listę kampanii reklamowych, jakimi został objęty. System umożliwiał także bezpośredni dialog pomiędzy specjalistami od marketingu a pracownikami sklepu (od przekazywania dyspozycji, poprzez proces zamawiania materiałów, aż po podgląd aktualnej ekspozycji).

Zarządzanie elementami ekspozycji

Dzięki standaryzacji elementów ekspozycji i fragmentów wystroju, system pozwolił na uspójnienie jej wyglądu oraz zawartości. Definicja każdego mebla objęła wymiary, tło i szablony miejsc przeznaczonych na materiały reklamowe – ekspozycję konkretnych urządzeń lub ulotek je opisujących. System dodatkowo wspierał proces definiowania szablonów, kontrolując logikę układu oraz generując pomocną wizualizację. Na bazie informacji o wyposażeniu każdego z punktów sprzedaży, jego pracownicy otrzymywali przejrzystą informację, jak dokładnie należy aranżować ekspozycję.

Zarządzanie kampaniami promocyjnymi

System pozwalał panować nad prowadzeniem kampanii, weryfikując najpierw punkty sprzedaży, które kampania miała objąć, sprawdzając ewentualne konflikty z innymi działaniami promocyjnymi obecnie w nich już prowadzonymi, a także monitorując na bieżąco ich aktualne zapotrzebowanie na materiały reklamowe. Dane te, skorelowane następnie z wynikami sprzedaży, pomagały w finalnej ocenie kampanii. Na etapie przygotowań system wydatnie wspomagał przepływ informacji, komasując w formie raportów gotowości wszystkie potwierdzenia spływające z punktów sprzedaży.

Zarządzanie materiałami promocyjnymi

Największy zbiór, którym zarządzał system, stanowiły materiały promocyjne. Dzięki ich szczegółowemu opisowi, możliwe stało się przygotowanie makiet opracowywanych ekspozycji. A wzajemne powiązania materiałów ułatwiały kontrolę logiki zaplanowanych konfiguracji. W raportach zapotrzebowania określano za pomocą flagi, czy wybrany materiał podczas definiowania danej kampanii powinien być brany pod uwagę. Zaś wygenerowany przez system zestaw dozwolonych sposobów ekspozycji podpowiadał, w którym konkretnie miejscu dany materiał powinien zostać umieszczony.

Specyficznym dla branży telekomunikacyjnej nośnikiem promocyjnym są tzw. opisówki, zawierające parametry techniczne wybranego urządzenia. Ich wygląd został zdefiniowany w systemowej aplikacji, dzięki czemu mogły być automatycznie generowane przez Clipper BTL. Pozwoliło to na dużą oszczędność czasu pracy osób przygotowujących wystandaryzowane, proste materiały, które dzięki temu mogły być drukowane już bezpośrednio w sklepach. Weryfikacja i uporządkowanie tych danych, przeprowadzone podczas wdrożenia, pozwoliła także na prezentację kompletu informacji technicznych o urządzeniach w wersji elektronicznej.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej