AI + NLP w obsłudze klienta:
hybrydowe systemy wsparcia
sprzedaży i serwisu

PodpowiadAI!

Oparty o model GPT inteligentny support 
w czasie rzeczywistym dla kanału chat.
Zarządzanie wieloma konwersacjami bez rozbudowy zepołu.

SINGLE ANSWER to najnowszy projekt rozwijany obecnie w ramach współfinansowania przez EFRR. Jego zadaniem jest wsparcie konsultantów Contact Center obsługujących kanał chat. System powstaje w oparciu o technologie GPT, pozostając nadal rozwiązaniem hybrydowym – nie wyeliminuje kluczowej roli człowieka, lecz zwiększy efektywność i jakość jego pracy.

SINGLE ANSWER generuje w czasie rzeczywistym najtrafniejsze odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników czatów – gotowe do użycia po akceptacji lub modyfikacji przez konsultanta. System powinien być każdorazowo zintegrowany ze źródłami danych klienta tak, by sugerowane odpowiedzi zawierały zarówno aktualne informacje natury ogólnej (produkty, cenniki, zasady promocji, opisy usług etc.), jak i dotyczące statusu konkretnego użytkownika (stan konta klienta, płatności, wykorzystane usługi, indywidualne oferty). SINGLE ANSWER posiada mechanizmy samouczące, wspierające utrzymanie pełnej aktualności obsługi oraz prawidłowo wychwytujące faktyczny kontekst rozmowy.

Sugerowane obszary wdrożeń

SINGLE ANSWER jest narzędziem efektywnie wspierającym firmy, dla których korespondencja on-line w trybie chat jest istotnym kanałem komunikacji z odbiorcami. Umożliwia im uniknięcie pułapek związanych z pełną automatyzacją tych konwersacji (łącznie z często negatywnym odbiorem przez klientów samego faktu używania chatbotów), zachowując nadrzędną rolę czynnika ludzkiego w dialogu, wykorzystując równocześnie możliwości jakie daje wykorzystanie technologii GPT. System najlepiej sprawdzi się w organizacjach dysponujących odpowiednio bogatym archiwum historycznych rozmów, umożliwiającym ich odpowiednią analizę i proces nauki systemu na podstawie posiadanych zapisów sesji.

SINGLE ANSWER jest niezależny od branżowej specyfiki i merytoryki – dzięki mechanizmom trenującym można go będzie dostosowywać do nawet najbardziej złożonych wymogów konkretnej branży (np. telekomunikacji, finansów czy usług medycznych).

 

Zapytaj o ofertę

Jak Single Answer
wspomoże pracę Contact Center?

Schemat działania systemu

1. Źródło danych

SINGLE ANSWER działaa w oparciu o wskazane źródło danych. Może nim być wpis bazy wiedzy, dane z systemu bilingowego, etc.

2. Kontekst

Na podstawie kontekstu analizowanej rozmowy system przeszukuje wskazane źródło danych (dokument, dane w systemie dotyczące klienta itp.), następnie wykorzystując historię odpowiedzi udzielanych klientom w organizacji, sugeruje jedną lub kilka propozycji odpowiedzi w formie gotowych zdań.

3. Nadrzędna rola operatora

Operator wybiera najlepszą z odpowiedzi, mogąc przed wysłaniem klientowi dokonać w niej własnych modyfikacji.

Zapytaj o więcej

Poprawa efektywności pracy

SINGLE ANSWER pozwala na wydatne zwiększenie efektywności pracy Contact Center, zwielokrotniając liczbę zarządzanych jednocześnie konwersacji (w miejsce standardowych 2-3). System  pozwala także automatycznie zarządzać treścią stron typu FAQ, komasujących pytania i problemy najczęściej zgłaszane przez klientów.

Jednoczesne zarządzanie 5 lub 6 konwersacjami na chacie

Podniesienie szybkości reakcji w całym kanale Contact Center

Wzrost jakości obsługi świadczonej przez Contact Center

Automatyczne zarządzanie contentem stron typu FAQ

Single Answer pozwala efektywnie wspomagać pracę konsultantów w kanale chat, zwiększając liczbę prowadzonych jednocześnie konwersacji.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej

jQuery(document).ready(function ($) { "use strict"; $("#jakdzialabutton").click(function () { $('#jakdzialabutton').toggleClass("see"); $('#jakdzialaopis').toggleClass("hide"); }); $("#swzrost").click(function () { $('#swzrost').addClass("buttonact"); $('#sliverwzrost').removeClass("hide"); $('#sredukcja').removeClass("buttonact"); $('#sliverredukcja').addClass("hide"); }); $("#sredukcja").click(function () { $('#swzrost').removeClass("buttonact"); $('#sliverwzrost').addClass("hide"); $('#sredukcja').addClass("buttonact"); $('#sliverredukcja').removeClass("hide"); }); });