AI + NLP w obsłudze klienta:
hybrydowe systemy wsparcia
sprzedaży i obsługi

SprawdzAI!

Kontrola Standardu Rozmowy sprawdza się.
Skutecznie. Sprawnie. Automatycznie.

KONTROLA STANDARDU ROZMOWY to osobny system monitoringu konwersacji przeznaczony do bieżącej analizy on-line wszystkich rozmów prowadzonych w Contact Center. System wykrywa połączenia, w których nie zostały spełnione wcześniej zdefiniowane wymagania stanowiące wyznacznik dla prawidłowo przeprowadzonej rozmowy.

SILVER WHISPER KONTROLA STANDARDU ROZMOWY dodatkowo wspiera na bieżąco konsultanta w prowadzeniu rozmowy, stale pokazując zrealizowane i niezrealizowane elementy standardu oraz udostępniając podpowiedzi i ostrzeżenia w kluczowych momentach rozmowy.
System przypomina o obowiązkowych elementach scenariusza rozmowy, co pozwala pracownikom na samodzielną kontrolę swojej pracy i przestrzeganie ustalonych standardów jakości.

Pożądane wsparcie dla usług

SILVER WHISPER KONTROLA STANDARDU ROZMOWY jest przeznaczony dla średnich i dużych Call Center usługowych, prowadzących kampanie sprzedażowe i informacyjne, dla których kontrola jakości prowadzonych rozmów jest ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Zapytaj o ofertę

Jak Kontrola Standardu Rozmowy
weryfikuje pracę konsultanta?

Start: konsultant rozpoczyna rozmowę

Komponent ASR w czasie rzeczywistym dokonuje równoległych operacji:

  • śledzi rozmowę klient-konsultant
  • przetwarza dane audio na tekst

1. Faza przetwarzania

Komponent NLP opracowuje pozyskane dane:

  • dokonuje analizy rozmowy
  • w oparciu o dane z konfiguratora rozpoznaje w prowadzonej rozmowie elementy standardu rozmowy jakie powinny w jej trakcie wystąpić

2. Faza wsparcia
on-line

Informacje o zawartości standardu rozmowy i o jego rozpoznanych elementach trafiają na bieżąco do interfejsu konsultanta (wigdet pracownika Call Center).

3. Faza końcowa: monitoring i archiwizacja

Po zakończeniu połączenia dane o przebiegu rozmowy, w tym rozpoznanych elementach standardu rozmowy trafiają do archiwum połączeń i są od razu do dyspozycji działu kontroli (interfejs kontrolera).

Prostsza kontrola + skuteczne
narzędzie samodoskonalenia

SILVER WHISPER KONTROLA STANDARDU ROZMOWY pozwala na wykorzystanie pracowników monitoringu jedynie do kontroli tych nagrań i ich elementów, w których system rozpoznał odchylenia od ustalonego standardu.

Praktyczna kontrola 100% rozmów bez nadzoru pracowników monitoringu

Szybsze wdrażanie zmian w standardach obsługi klienta

Samodzielna kontrola pracy i przestrzeganie standardów jakości przez konsultantów

Ograniczenie kosztów szkoleń oraz superwizji początkujących pracowników

Kontrola Standardu Rozmowy weryfikuje na bieżąco przebieg wszystkich rozmów, ogranicza ilość interwencji działu monitoringu oraz promuje samodoskonalenie konsultantów.

Silver Bullet dzisiaj  oznacza inteligentne  rozwiązania kluczowych problemów firm.

Dowiedz się więcej

jQuery(document).ready(function ($) { "use strict"; $("#jakdzialabutton").click(function () { $('#jakdzialabutton').toggleClass("see"); $('#jakdzialaopis').toggleClass("hide"); }); $("#swzrost").click(function () { $('#swzrost').addClass("buttonact"); $('#sliverwzrost').removeClass("hide"); $('#sredukcja').removeClass("buttonact"); $('#sliverredukcja').addClass("hide"); }); $("#sredukcja").click(function () { $('#swzrost').removeClass("buttonact"); $('#sliverwzrost').addClass("hide"); $('#sredukcja').addClass("buttonact"); $('#sliverredukcja').removeClass("hide"); }); });